Beëdigd Vertaler Tolk van België


De beëdigde vertaler is een vertaler die erkend is bij een Rechtbank van eerste aanleg en gemachtigd om een beëdigde vertaling af te leveren. De beëdigd vertaler heeft eed afgelegd om getrouw te vertalen van de ene taal naar de andere en de grondwet en de wetten van het Belgische volk te respecteren.

De rechtsgeldige vertaling is een vertaling die als getrouw en conform gewaarmerkt is door de handtekening en de stempel van een beëdigde vertaler op de geleverde vertaling.

De beëdigde vertaling kan vereist worden voor een officieel document in een vreemde taal, zoals een kopie of akte van geboorte, adoptie, homologatie van een diploma, gelijkwaardigheid van een diploma, adreswijziging, ouderlijke toestemming, erfenis, aangifte van geboorte, identiteitskaart, strafregister, wettelijk samenlevingsverband, eensluitend afschrift, overlijden, echtscheiding, huwelijk, huwelijkscontract, naamsveranderingen, nationaliteit, huishoudsamenstelling, bewijs van goed gedrag en zeden, medisch attest, paspoort, rijbewijs, orgaandonatie, inschrijving in het bevolkingsregister, legalisatie van een handtekening, parkeerkaarten, transcriptie, werkvergunning, verkiezingsdocumenten, verblijfsvergunning en levensbewijs, …

De beëdigde vertaling is een vertaling als getrouw en conform is gewaarmerkt door de handtekening en de stempel van een beëdigd vertaler voor wie een certifictaat van authenticiteit van de handtekening en stempel van de beëdigd vertaler is bevestigd bij de rechtbank waarvan hij of zij afhankelijk is. Een beëdigde vertaling die afstempeld werd door de rechtbank is een beëdigde vertaling van een beëdigd vertaler.

De beëdigde vertaling kan vereist zijn voor een Belgisch document bestemd voor overlegging in België en een Belgische document bestemd voor overlegging in het buitenland.

Een beëdigde vertaling kan vereist zijn voor een buitenlands document dat bestemd is voor overlegging in België

Als een Staat ondertekenaar is van het Apostilleverdrag (Verdrag van Den Haag van 1961, Albanië, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Burkina Faso, Canada, Chili, China, Costa Rica, Cyprus, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Estland, Europese Unie, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Israël, Italië, Japan, Jordanië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Vietnam, Wit-Rusland, Zambia, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland) volstaat een apostille voor de autoriteiten van de ondertekenende Staat. Als het land geen ondertekenaar is van het Apostilleverdrag, moet het document een zegel krijgen van de Rechtbank alsook zegels van het Ministerie van justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van het land in kwestie.

Een tolk is een vertaler die een mondelinge vertaling verzorgt, dit is een tolkdienst. Er bestaan verschillende soorten tolkdiensten. Conferentietolken of simultaan tolken is een tolkdienst waarbij de tolk de brontaal vertaalt naar de doeltaal op hetzelfde moment dat de spreker van de brontaal zich vloeiend uitdrukt. Consecutief tolken is een tolkdienst waarbij de tolk een tolkdienst verzorgd op het einde van en tussen zinnen van de spreker van de brontaal. Influistertolken is een tolkdienst waarbij de tolk simultaan tolkt op fluistertoon.

Beëdigd Vertaler Tolk van België. All Rights Reserved.

The site was created with Mobirise

VRAAG EEN OFFERTE WHATSAPP PHONE